ANGLŲ KALBOS KURSAI SUAUGUSIEMS

Mažos grupės;

Visi kalbos lygiai;

Neformalios užduotys;
Įtraukiantis mokymosi procesas;
Pažintis su šalies kultūra.
Patogus tvarkaraštis;

Susipažinkite su kalbų lygiais

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Sužinokite savo kalbos lygį

Anglų kalbai šiuolaikinėje visuomenėje tenka itin svarbus vaidmuo. Ši kalba jau seniai nėra tik verslo ar diplomatijos įrankis, jos vis dažniau prireikia ir kasdieniame gyvenime. Mokslai, kelionės, filmai, kultūra – anglų kalba atveria kelius pažinti pasaulį. Anglų kalbos kursai mūsų kalbų mokykloje padės išmokti šią kalbą arba patobulinti jos įgūdžius. Įdomi ir aktuali kursų programa leidžia pažinti tiek pačią kalbą, tiek angliškąją kultūrą, todėl net ir patys kursai bus smagiu užsiėmimu.

Anglų kalbos kursai yra skirti įvairiems kalbos lygiams pasiekti. Skirtingų lygių programos yra sudarytos atsižvelgiant į turimus kalbos įgūdžius ir leidžia besimokantiems lavinti skirtingas sritis: žodyną, gramatiką ir kalbėjimo įgūdžius. Anglų kalbos kursai supažindina su klasikinėmis situacijomis, posakiais ir kalbos kultūra. Kursų metu naudojamos įvairios metodikos, besimokantieji atlieka tiek individualias, tiek grupines užduotis, kalbėjimo įgūdžius įtvirtinti padeda specialūs pratimai bei diskusijos.

Mūsų kalbų mokykloje anglų kalbos kursai yra orientuoti į svarbiausių įgūdžių lavinimą:

  • Daug dėmesio skiriama šnekamosios kalbos įgūdžiams ugdyti;
  • Gramatikos išmokti padeda praktiniai pratimai ir įdomios užduotys;
  • Kursų temos parengtos remiantis populiariomis metodikomis, kurios leidžia mokymosi procesą paversti smagia veikla;
  • Anglų kalbos kursai vyksta nedidelėse grupėse;
  • Kursų programos yra pritaikytos prie besimokančiųjų kalbos lygmens.

Anglų kalbos kursai grupėse yra prieinami įvairaus amžiaus žmonėms, norintiems išmokti kalbos ar ją patobulinti. Mokydamiesi įsitrauksite į procesą ir greitai pajusite savo progresą. Mūsų kalbų mokyklos dėstytojai turi daug patirties ir orientuojasi į geriausią rezultatą, todėl be standartinių užduočių pasiūlys ir papildomų užsiėmimų, kurie leis tobulėti dar greičiau. Net ir universalūs anglų kalbos kursai bus naudingi ne tik asmeniniame gyvenime, bet ir darbinėje veikloje. Sklandus bendravimas, didelis žodynas ir taisyklingai dėliojamos mintys – tai įgūdžiai, kurie leis pasitikėti savimi bet kokioje situacijoje naudojant anglų kalbą.

Kodėl verta rinktis mus?

  • Anglų kalbos kursai parengti pagal naujausias metodikas, įdomūs ir aktualūs;
  • Anglų kalbos kursus dėsto didelę patirtį turintys dėstytojai;
  • Anglų kalbos kursai vyksta nedidelėse grupėse;
  • Anglų kalbos įgūdžius tobulinti padeda įvairios kūrybiškos užduotys;
  • Anglų kalbos kursų programą sukūrėme taip, kad mokytis būtų įdomu, nepriklausomai nuo Jūsų kalbos lygio!
Sužinokite kainą ir laiką šiandien!

AR ESATE PASIRUOŠĘ IŠMOKTI AR PATOBULINTI UŽSIENIO KALBĄ?