LETUVIŲ KALBOS KURSAI MOKSLEIVIAMS

Mažos grupės;

Įdomi programa;

Aktuali informacija;
Įtraukiantis mokymosi procesas;
Naudingos kalbos žinios;
Neformalios užduotys;

Anglų kalbos mokėjimas šiuolaikiniame pasaulyje yra būtinas, atveria kelius tiek mokslams populiariose užsienio aukštosiose mokyklose, tiek dalyvavimui įvairiose mainų programose, o galiausiai – ir karjeros galimybes. Geriausia anglų kalbos pagrindų išmokti dar mokykliniame amžiuje, taip laikui bėgant bus lengviau tobulinti kalbos įgūdžius ir juos plėtoti, siekti aukštesnio užsienio kalbos lygmens.

Mūsų kalbų moklykloje specialiai moksleiviams skirti anglų kalbos kursai yra aukštos kokybės, orientuoti į mokyklinio amžiaus mokinių poreikius ir galimybes. Anglų kalbos kursai yra rengiami naudojant populiarias ir praktikoje puikiai pasiteisinusias metodikas, pamokų metu nagrinėjamos įdomios temos, kurios sudomina yra įtraukia mokinius, taip palengvindamos patį mokymosi procesą. Anglų kalbos kursai vyksta nedidelėse bendraamžių grupėse, todėl tai puiki proga lavinti ne tik anglų kalbos žinias, bet ir kalbėjimo įgūdžius įvairiose diskusijose, grupinėse užduotyse.

Anglų kalbos kursai tinka įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skirtingą kalbos žinių lygį – atsižvelgiant į jį yra formuojamos mokinių grupės, taip užtikrinama, kad kiekvienoje grupėje dirbs panašų kalbos lygį pasiekę mokiniai. Anglų kalbos kursai yra puiki priemonė tiek išmokti šią užsienio kalbą, tiek pagerinti jos žinias, jei mokykloje šis dalykas sunkiau sekasi. Patyrę ir kvalifikuoti dėstytojai geba puikiai bendrauti su moksleiviais ir įdomiai pateikti informaciją, todėl kalbos mokymosi procesas yra įvairus ir dinamiškas, o visa tai padeda vaikams įsitraukti ir lengviau įsisavinti žinias.

Kalbų kursai

„Kalbų karaliai“ anglų kalbos kursai moksleiviams:

  • Galimybė išmokti anglų kalbą arba patobulinti įgūdžius;
  • Anglų kalbos kursai yra puiki alternatyva korepetitoriui;
  • Įdomi programa ir įvairios užduotys palengvina mokymosi procesą;
  • Pamokos vyksta nedidelėse bendraamžių grupėse, čia lavinami viešo kalbėjimo ir bendravimo įgūdžiai, be to, tai puiki proga atrasti naujų draugų;
  • Pamokos vyksta nedidelėse bendraamžių grupėse, čia lavinami viešo kalbėjimo ir bendravimo įgūdžiai, be to, tai puiki proga atrasti naujų draugų;
  • Aukštos kvalifikacijos patyrę dėstytojai lengvai užmezga kontaktą su mokyklinio amžiaus vaikais, daug dėmesio skiria jų kalbos įgūdžiams lavinti, padeda įveikti psichologinius užsienio kalbos mokymosi barjerus.
Sužinokite kainą ir laiką šiandien!

Susipažinkite su kalbų lygiais

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Sužinokite savo kalbos lygį

AR ESATE PASIRUOŠĘ IŠMOKTI AR PATOBULINTI UŽSIENIO KALBĄ?