LIETUVIŲ KALBOS KURSAI SUAUGUSIEMS

Mažos grupės;

Visi kalbos lygiai;

Neformalios užduotys;
Įtraukiantis mokymosi procesas;
Pažintis su šalies kultūra.
Patogus tvarkaraštis;

Dažnai teigiama, kad išmokti lietuvių kalbos yra labai sudėtinga, tačiau mes paruošėme įdomią ir įtraukiančią programą, pagal kurią mokytis bus daug lengviau. Lietuvių kalbos kursai padės užsieniečiams ar kalbą primiršusiems lietuviams greitai ir lengvai išmokti lietuvių kalbos. Kursų metu besimokantieji yra supažindinami ne tik su kalbos taisyklėmis, gramatika ir žodynu, taip pat yra nagrinėjamos ir kultūrinės temos, atskleidžiam lietuvių kalbos istorinė prigimtis ir šiuolaikinės tendencijos.

Lietuvių kalbos kursai sukurti taip, kad juose mokytis galėtų kiekvienas – net ir nemokantis nei žodžio lietuviškai. Kvalifikuoti ir didelę patirtį turintys mūsų kalbų mokyklos dėstytojai žingsnis po žingsnio padeda perprasti lietuvių kalbos subtilybes, o projektinės ir praktinės užduotys – įsisavinti įgytas žinias. Itin daug dėmesio skiriama šnekamosios kalbos įgūdžiams ugdyti, atlikdami tiek individualias, tiek komandines užduotis besimokantieji susipažįsta su lietuvių kultūra ir istorija, sužino daugybę įdomių faktų.

Mūsų kalbų mokykloje lietuvių kalbos kursai padeda lengviau išmokti kalbos:

  • Mokymosi procesas įdomus ir įtraukiantis, praktinės užduotys leidžia geriau įtvirtinti ir praktikoje pritaikyti žinias;
  • Lavinami visi kalbai išmokti reikalingi įgūdžiai: rašymas, skaitymas, kalbėjimas, klausymas;
  • Aktualios užduotys ir realių situacijų simuliacija padeda praplėsti žodyną;
  • Atliekant įvairias užduotis komandose ugdomi kalbėjimo ir komunikacijos įgūdžiai.

Lietuvių kalbos kursai tinka tiek pradedantiems, tiek jau pramokusiems šią kalbą. Atsižvelgiant į besimokančiųjų žinių lygį yra parenkama programa. Kursai vyksta nedidelėse grupėse, todėl dėstytojai kiekvienam skiria pakankamai dėmesio, esant reikalui rekomenduoja atlikti papildomas užduotis ar pratimus. Į kalbos mokymąsi žvelgiame kaip į pažintinį procesą, kuriame svarbus ne tik rezultatas, bet ir pats procesas, besimokančiųjų kalbą įsitraukimas ir susidomėjimas savo veikla. Visa tai padeda lengviau išmokti kalbą, jos specifiką, o įgyti įgūdžiai išlieka ilgiau, net jeigu kalba ir nėra nuolat naudojama.

Kalbų kursai

Kodėl verta rinktis mus?

  • Lietuvių kalbos kursus dėsto didelę pedagoginę patirtį turintys dėstytojai, kuriems lietuvių yra gimtoji kalba;
  • Lietuvių kalbos kursų programa padeda ne tik išmokti kalbos, bet ir pažinti šalies kultūrą, papročius, sužinoti įdomiausius istorinius faktus;
  • Lietuvių kalbos kursų metu naudojamos įvairios mokymosi metodikos, kurios derinamos tarpusavyje padeda geriau įtvirtinti žinias;
  • Lietuvių kalbos kursai yra sudaryti remiantis šiuolaikinėmis aktualijomis ir tendencijomis;
  • Baigę mūsų lietuvių kalbos kursus gali sėkmingai bendrauti lietuvių kalba tiek kasdieniame gyvenime, tiek ir verslo aplinkoje.
Sužinokite kainą ir laiką šiandien!

Susipažinkite su kalbų lygiais

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Sužinokite savo kalbos lygį

AR ESATE PASIRUOŠĘ IŠMOKTI AR PATOBULINTI UŽSIENIO KALBĄ?