NORVEGŲ KALBOS KURSAI MOKSLEIVIAMS

Mažos grupės;

Visi kalbos lygiai;

Kvalifikuoti dėstytojai;
Įdomi programa;
Įtraukiantis mokymosi procesas;
Naudingos kalbos žinios;

Norvegų kalbos kursai vis labiau populiarėja. Šią kalbą verta mokytis tiems, kurie su Norvegija sieja savo ateitį mokslų ar karjeros srityje. Šios kalbos mokytis mokykloje nėra galimybės, todėl kalbų mokykloje organizuojami kursai yra puiki proga prašnekti norvegiškai.

Kursų programa yra sudaryta atsižvelgiant į populiariausias ir efektyviausias kalbos mokymosi metodikas, todėl mokytis norvegų kalbos moksleiviams yra ne tik lengva, bet ir įdomu. Kursuose naginėjamos įvairios temos, kurios leidžia lengviau įsisavinti teorines žinias ir pritaikyti jas praktikoje. Su kalbos besimokančiais moksleiviais dirba didelę patirtį turintys dėstytojai, daug dėmesio skiriama individualiems poreikiams. Kursuose lavinami kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo įgūdžiai, o individualios ir grupinės užduotys suteikia galimybę mokiniams įsitraukti įdomų mokymosi procesą.

Norvegų kalbos kursai yra skirti tiek šios kalbos dar nemokantiems moksleiviams, tiek ją pramokusiems. Grupės sudaromos atsižvelgiant į individualų kalbos lygmenį. Besimokydami moksleiviai daug sužino apie norvegų kultūrą, tradicijas ir bendravimo papročius, analizuojamos kasdienės situacijos, susijusios tiek su kelionėmis, tiek su mokslų bei darbo sritimis. Įdomiai pateikiama informacija ir papildomos neformalios užduotys sužadina susidomėjimą, tad šios skandinavų kalbos studijos tampa įdomia užklasine veikla, o pasiekti rezultatai yra naudingi ateityje. Kursų metu moksleiviai gali įgyti pakankamai žinių, kad galėtų laisvai bendrauti norvegų kalba, mokytis ar dirbti.

Kalbų kursai
Kodėl verta mokytis su mumis?
  • Leidžia pažinti skandinaviškąją kultūrą ir išmokti laisvai kalbėti norvegiškai;
  • Norvegų kalbos įgūdžiai suteikia galimybę ateityje studijuoti ar dirbti Norvegijoje;
  • Įdomiai parengta ir aktuali kursų programa sudomina moksleivius, jie noriai įsitraukia į mokymosi procesą;
  • Norvegų kalbos kursai tinka tiek tiems moksleiviams, kurie šios kalbos jau yra mokęsi, tiek pradedantiems mokytis kalbėti norvegiškai;
  • Kursų metu daug dėmesio yra skiriama pagrindiniams užsienio kalbos įgūdžiams lavinti: kalbėjimui, skaitymui, rašymui, klausymui;
  • Individualias ir grupines užduotis kursų metu papildo neformalios užduotys: filmų peržiūros, muzikos įrašų klausymas ir kt.
Sužinokite kainą ir laiką šiandien!

Susipažinkite su kalbų lygiais

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Sužinokite savo kalbos lygį

AR ESATE PASIRUOŠĘ IŠMOKTI AR PATOBULINTI UŽSIENIO KALBĄ?