Nojus L.

Švedų kalbos dėstytojas

Švedų kalba atveria daugybę kelių, leidžia pažinti Skandinavijos kraštų lobius. Neabėjoju, kad ir kitiems
galėsiu perteikti malonumą ja kalbėti.