VOKIEČIŲ KALBOS KURSAI MOKSLEIVIAMS

Visi kalbos lygiai;

Įdomi programa;

Neformalios užduotys;
Kvalifikuoti dėstytojai;
Patogus tvarkaraštis;
Pažintis su šalies kultūra.

Vokiečių kalba yra viena labiausiai paplitusių užsienio kalbų pasaulyje, kuri dažnai naudojama tarptautiniam bendravimui. Ją kaip pirmąją ar antrąją užsienio kalbą renkasi daugybė moksleivių, o taip pat šią kalbą visada įdomu mokytis tiems, kurie žavisi vokiška kultūra bei tradicijomis. Vokiečių kalbos žinios atveria daugybę kelių: ši kalba naudinga mokantis ir studijuojant, dirbant, ypač jei planuojate savo ateitį sieti su viena ekonomiškai stipriausių pasaulio valstybių – Vokietija.

Mūsų kalbų mokykloje vokiečių kalbos kursai moksleiviams yra organizuojami atsižvelgiant į jau turimus kalbos įgūdžius, tad grupėse vyrauja panašus kalbos mokėjimo lygmuo. Tai užtikrina lengvesnį ir efektyvesnį mokymosi procesą. Dirbama nedidelėse grupėse, kuriose skiriama daug dėmesio įvairioms užduotims, moksleiviai dirba tiek individualiai, tiek grupėse. Tai padeda lavinti įvairius įgūdžius ir gilinti kalbos žinias: plėsti žodyną, mokytis gramatikos, atlikti skaitymo ir klausimo pratimus, daug dėmesio skiriame kalbėjimo ir bendravimo įgūdžių ugdymui. Vokiečių kalbos kursai vyksta pagal programą, sudarytą atsižvelgiant į šiuolaikinių moksleivių poreikius, įtraukiant ne tik aktualias temas, bet ir supažindinant besimokančiuosius su vokiška kultūra, tradicijomis. Šis metodas leidžia moksleivius sudominti, todėl vokiečių kalbos kursai tampa įdomia užklasine veikla.

Į vokiečių kalbos kursus kviečiame visus moksleivius norinčius išmokti šios kalbos arba pagerinti jau turimus jos įgūdžius. Vokiečių kalbos kursai mūsų kalbų mokykloje gali būti lankomi kaip papildoma veikla, o taip pat tai yra puiki alternatyva korepetitoriaus paslaugoms, jei mokytis vokiečių kalbos mokykloje yra gana sudėtinga. Su moksleiviais dirba didelę patirtį turintys dėstytojai, puikiai gebantys atskleisti dalyko esmę ir sudominti mokyklinio amžiaus vaikus. Įvairios užduotys padeda įsitraukti, o darbas nedidelėse grupėse užtikrina individualius kiekvieno moksleivio poreikius. Vokiečių kalbos kursai mūsų kalbų mokykloje taps smagia veikla ir galimybe susirasti naujų draugų.

Kalbų kursai

„Kalbų karaliai“ vokiečių kalbos kursai moksleiviams:

  • Smagi veikla, kuri leis išmokti vokiečių kalbos ar patobulinti jau turimas žinias;
  • Puiki alternatyva korepetitoriui ir galimybė papildyti mokykloje gaunamas žinias;
  • Įtraukianti programa, leidžianti daugiau sužinoti ne tik apie pačią kalbą, bet ir pažinti vokiečių kultūrą;
  • Galimybė susirasti naujų draugų ir pagerinti komunikacinius įgūdžius;
  • Investicija, kuri bus naudinga ateityje siekiant išsilavinimo ar tarptautinės karjeros.
Sužinokite kainą ir laiką šiandien!

Susipažinkite su kalbų lygiais

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Sužinokite savo kalbos lygį

AR ESATE PASIRUOŠĘ IŠMOKTI AR PATOBULINTI UŽSIENIO KALBĄ?